Последње освежавање базе података: 16.01.2019 - 12:19


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.467


Датум отварања: 18.02.2019,Име компаније: МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Продаја дела имовине стечајног дужника

Опис: Стечајни управник је по уплати депозита од стране заинтересованог купца дела имовине стечајног дужника и то непокретности у ул. Бранкова 30, Београд, започео законску процедуру продаје методом непосредне погодбе.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 106.889.042,26 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 10.02.2019,Име компаније: АГРОСРЕМ

Продаја накнадно пронађене непокретне имовине стечајне масе „АГРОСРЕМ“ АД - у стечају

Опис: Продаја накнадно пронађене непокретне имовине стечајне масе „АГРОСРЕМ“ АД - у стечају -методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 257.125,21 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 31.01.2019,Име компаније: ECO ORGANIC LIFE

Продаја непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, товилиште и прасилиште са земљиштем

Опис: 1. Објекат пољопривреде-товилиште површине 1526 м2 које се налази на катастарској парцели 1701/5, уписано у листу непокретности број 2361 КО Јаково и земљиште површине 1526 м2 које се налази на катастарској парцели 1701/5, уписано у листу непокретности број 2361 КО Јаково, на коме је продавац Eco Organic Life доо у стечају носилац права својине са величином удела 1108/1525. 2. Објекат пољопривреде-прасилиште површине 1445 м2 које се налази на катастарској парцели 1701/6, уписано у листу непокретности број 2362 КО Јаково и земљиште површине 1445м2 које се налази на катастарској парцели 1701/6, уписано у листу непокретности број 2362 КО Јаково, на коме је продавац Eco Organic Life доо у стечају носилац права својине са величином удела 1055/1446. Почетна цена износи 35.907.607,00 РСД. Депозит за учешће у поступку продаје износи 14.363.042,00 РСД

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 71.815.214,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 21.01.2019,Име компаније: ХИГЛО

VI javno nadmetanje

Опис: VI javno nadmetanje

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 155.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 15.01.2019,Име компаније: ФВК ЛИВНИЦА

Продаја залиха- целина 1

Опис: Готови производи, роба, репроматеријал, секундарне сировине и недовршена производња које се налазе на адреси Индустриска 25 Краљево.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.176.986,07 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 11.01.2019,Име компаније: CAPITAL GROUP

продаја дела залиха

Опис: Продаја дела залиха непосредном погодбом

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 77.400,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 10.01.2019,Име компаније: ВЕЛЕФАРМ-ВФБ У СТЕЧАЈУ

Османа Ђикића 30 са канцеларијским намештајем

Опис: Предмет продаје је: 1. пословни простор који се налази у стамбено-пословној згради у Београду у улици Османа Ђикића бр. 30, изграђеној на катастарској парцели бр. 647/1, уписана у лист непокретности бр. 2044, К.О. Палилула а који се састоји од четири посебна дела и то: - пословни простор ознаке P2 у мезистану зграде, површине 96,00 квм - пословни простор ознаке L2 у приземљу зграде, површине 86,00 квм. - магацин М2 у сутерену, површине 29,00 квм. и - магацин М3 у сутерену, површине 28,00 квм. 2. канцеларијски намештај који се налази у пословном простору у Београду у ул. Османа Ђикића бр. 30.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 36.132.850,17 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 10.01.2019,Име компаније: ЖИТКО АД

Четврта продаја

Опис: Продаја ЈПП - 8 имовинских целина

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 40.518.241,56 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014