Последње освежавање базе података: 23.07.2017 - 0:21


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 9.103


Датум отварања: 01.09.2017,Име компаније: ХИГЛО

III javno nadmetanje

Опис: Prodaja stečajnog dužnik kao pravnog lica.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 320.247.936,62 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 15.08.2017,Име компаније: МЛЕКАРА-ПЛАНА

Прва продаја јавним прикупљањем понуда

Опис: Продаја целокупне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда по јавном огласу од 10.07.2017.год

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 115.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.08.2017,Име компаније: 24. СЕПТЕМБАР

Друга продаја

Опис: Имовинска целина 1 : ПУТНИЧКО ВОЗИЛО FIAT PUNTO CLASSIC Имовинска целина 2 : ПУТНИЧКО ВОЗИЛО FIAT PUNTO CLASSIC Имовинску целину 3 чини : Алат, ХТЗ опрема и канцеларијски намештај и опрема (апарати зa заварењебушилице,брусилице,ручни алат,пењалице,мешалице за бетон, мерни инструменти, алати, радна одела, шлемови,телефони, рачунарска опрема, итд)

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 13.375.606,57 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 03.08.2017,Име компаније: ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ

Треће јавно надметање

Опис: Продаја непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Лесковцу у ул. Текстилној бр. 40 и готове робе и сировина

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 84.057.232,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 31.07.2017,Име компаније: ЗАСТАВА АУТО ДЕЛОВИ

Продаја покретне имовине

Опис: Сва покретна имовина груписана је у једну целину (производна опрема, канцеларијска опрема, ситан инвентар и алат, залихе материјала, готових производа и полупроизвода)

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 16.064.496,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.07.2017,Име компаније: НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ

Продаја непокретне и покретне имовине

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника: - 1 пословни простор - Инђија - 2 возила (1 путничко возило и 1 камион)

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 20.896.133,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 26.07.2017,Име компаније: LUSH LIMITED

Продаја непокретне имовине Јавним надметањем

Опис: Предмет продаје је непокретна имовина, коју чини: Грађевински објекти означени у ЛН 678 КО Кална (код Књажевца ) : 1.Зграде металопрерађивачке индустрије на парцели бр.7344 к.о.Кална, посед – парцела бр.7344 к.о.Кална, Горње поље, Кална (зграда за металопрерађивачку индустрију укупна бруто површина објекта је 4.892,00 м²; 2. Ресторан, портирница , површине 324,00 м²; 3. Магацин , површине 436,00 м².; 4. Компресорска станица, површине 296,00 м².; 5. Складиште мазута , површине од 70,00 м².; 6. Складиште за нафту , површине 13,00 м².;7. Портирница , површине 6,00 м². Грађевински објекти су приватна својина стечајног дужника са обимом удела 1/1. Напомена: детаљан опис и статус имовине као и процена вредности приказани су у откупној документацији. Почетна цена износи : : 6.128.095,00 динара Депозит за уплату у дин. : 2.941.500,00 динара

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 14.707.428,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 18.07.2017,Име компаније: ЖИВКОВИЋ

Друга продаја јавним надметањем

Опис: Продаја целокупне имовине стечајног дужника која се може продаватуи разврстане у три имовинске целине

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 38.932.569,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 18.07.2017,Име компаније: "НОВОГРАДЊА" РУМА

Продаја преосталог дела имовине

Опис: Непокретна имовина стечајног дужниканепокретности пословне локације Рума. ул. Железничка бр. 208 а имовину чине непокретности уписане код надлежног РГЗ СКН Рума -Лист непокретности бр. 11884 кат.парцела бр. 7409 K.O.Рума

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.150.000,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014