Последње освежавање базе података: 25.04.2018 - 17:52


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 9.892


Датум отварања: 25.05.2018,Име компаније: MINEX

Зграда трговине и Пословна Хала

Опис: Стечајни дужник је вангрунтовни власник следећих некретнина: 1. Зграда трговине број 1. површине .............0,00 м2 2. Зграда трговине број 2. површине ...............25 м2 3. Зграда трговине број 3. површине ...............75 м2 4. Зграда трговине број 4. површине .............316 м2 Објекти су изграђени на КП бр. 1297/1 и КП бр. 1300, КО Ватерник, без одобрења за градњу и над истим је стечајни дужник вангрунтовни власник по основу Правоснажне и извршне пресуде П. 725/2003 од 22.03.2006 године.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.655.990,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.05.2018,Име компаније: ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА

Локали у Параћину и Кусадку

Опис: локали стечајног дужник које се налазе у објекту пословних услуга у Параћину, у улици Томе Живановића бр. 34. уписаном у лист непокетности бр. 6421, К.О. Параћин као зграда бр. 1. на кат. парц. бр. 93/2, а уписани као пословни простор-једна просторија пословних услуга, означени бројем посебног дела 4, 15, 16 и 17, у приземљу објекта пословних услуга и бројем посебног дела 30, 31 на спрату објекта пословних услуга и и три недовршена локала која се налазе на првом спрату (високо приземље) пословно-занатског центра „Кусадак“, изграђеног на катастарској парцели бр. 12869/2, уписаном у лист непокретности бр. 4797, К.О. Кусадак, ванкњижно власништво

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 10.991.905,43 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 30.04.2018,Име компаније: COMMERCE SYSTEM

Продаја имовине стечајног дужника

Опис: Након одложене продаје, прва продаја имовине стечајног дужника је поново оглашена.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 47.514.150,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.04.2018,Име компаније: LEONA-TEX

prodaja 27 04 2018

Опис: Prodaja tri paketa

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 16.500.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.04.2018,Име компаније: ЈУГО-ХЕМ

Треће јавно надметање, прва продаја правног лица

Опис: Након првог и другог јавног надметања продат је део покретне и непокретне имовине, а ово треће јавно надметање представља продају стечајног дужника као правног лица са свом преосталом имовином осим имовине за коју су поднети излучни захтеви. Оглас за продају правног лица објављује се 27.03.2018 у листовима Данас и Српски Телеграф.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 105.201.949,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.04.2018,Име компаније: LEONA-TEX

продаја 27 04 пакет1

Опис: Пакет 1 хала Рековац

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 36.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 24.04.2018,Име компаније: АЛСТАР

Друго јавно надметање

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 704.500,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014