Последње освежавање базе података: 24.04.2017 - 8:30

Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 8.824


Датум отварања: 22.05.2017,Име компаније: УТЕНЗИЛИЈА

Јавно надметање

Опис: Продаја непокретне и покетне имовине стечајног дужника јавним надметањем.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 94.679.300,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 11.05.2017,Име компаније: СИЕН

Треће јавно надметање

Опис: Друга продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 49.349.140,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 05.05.2017,Име компаније: ЖИТОХЕМ

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Опис: ПРОДАЈА ЦЕЛИНЕ 3.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 60.055.984,81 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.05.2017,Име компаније: ВЕРАТ

Прва продаја имовине стечајног дужника

Опис: У складу са донетим решењем о банкротству од 09.01.2017. године, стечајни управник је приступио уновчењу покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 99.996.775,93 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 26.04.2017,Име компаније: ТРУДБЕНИК ГРАДЊА

ПРОДАЈА ИМОВИНЕ ПО ЦЕЛИНАМА ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА АПРИЛ 2017

Опис: Имовина која се продаје: Непокретности и опрема Најважнију имовину стечајног дужника чине: 1. Зграде грађевинарства са помоћним објектима и опремом на кат.парцели 1047/6 Ко Крњача, уписане у Лист непокретности 2155 КО Крњача на адреси: Београд, Панчевачки пут бр. 56, процењена вредност РСД 1.192.611.526,92, депозит РСД 238.522.305,38. 2. Зграде дрвне индустрије са помоћним објектима и опремом на кат.парцели 576/5 Ко Смедерево и уписане у Лист непокретности 13673 КО Смедерево на адреси :Смедерево, Хајдук Станкова 3, процењена вредност РСД 262.041.703,71, депозит 52.408.340,74 РСД, 3. Стамбене зграде за колективно становање (самачки смештај) на кат.парцелама 13513/1, 13513/9 и 13513/10 КО Звездара, уписане у Лист непокретности 5127 Ко Звездара, на адреси: Београд, ул. Луна Миловановића бр. 6, процењена вредност РСД 467.310.174,76, депозит РСД 93.462.034,95 4. Самачки хотел, на кат.парцели 5174/2 КО Нови Београд, уписан у Лист непокретности 4499 Ко Нови Београд, на адреси: Београд, ул. Јурија Гагарина 139 процењена вредност РСД 629.087.001,60, депозит РСД 125.817.400,32. 5. Пословни објекти на кат.парцели 5392 КО Нови Београд, на адреси Нови Београд, ул. Савски насип б.б., процењена вредност РСД 33.815.032,18, депозит РСД 6.763.006,43.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 2.584.865.439,17 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 25.04.2017,Име компаније: FARMACIJA KORP. INTERNACIONAL

Прва продаја покретне имовине

Опис: На основу Решења о банкротству, стечајни управник је започео поступак продаје имовине стечајног дужника.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 11.964.247,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014