Poslednje osvežavanje baze podataka: 22.02.2019 - 21:41


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 10.557


Datum otvaranja: 07.03.2019,Ime kompanije: YUKO - У СТЕЧАЈУ

Јавно надметање

Opis: Продаја трособног стана у Житишту ул.Цара Душана бр.15 у оквиру стамбене зграде за колективно становање саграђене на КП 947 КО Житиште

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 3.071.391,47 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 06.03.2019,Ime kompanije: ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА

Локали у Параћину и Кусадку

Opis: локали стечајног дужник које се налазе у објекту пословних услуга у Параћину, у улици Томе Живановића бр. 34. уписаном у лист непокетности бр. 6421, К.О. Параћин као зграда бр. 1. на кат. парц. бр. 93/2, а уписани као пословни простор-једна просторија пословних услуга, означени бројем посебног дела 4, 15, 16 и 17, у приземљу објекта пословних услуга и бројем посебног дела 30, 31 на спрату објекта пословних услуга и и три недовршена локала која се налазе на првом спрату (високо приземље) пословно-занатског центра „Кусадак“, изграђеног на катастарској парцели бр. 12869/2, уписаном у лист непокретности бр. 4797, К.О. Кусадак, ванкњижно власништво

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 4.530.638,98 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 26.02.2019,Ime kompanije: ЈУГОРЕМЕДИЈА

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Opis: Продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 3.813.531.357,07 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 20.02.2019,Ime kompanije: 9.ОКТОБАР У СТЕЧАЈУ

Непосредна погодба без оглашавања

Opis: Продаја дела имовине стечајног дужника (целина 2 из огласа) методом непосредне погодбе без оглашавања по конкретној понуди потенцијалног купца Шећеров Душана из Српског Крстура, на основу сагласности Одбора поверилаца.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 596.356,18 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 18.02.2019,Ime kompanije: МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Продаја дела имовине стечајног дужника

Opis: Стечајни управник је по уплати депозита од стране заинтересованог купца дела имовине стечајног дужника и то непокретности у ул. Бранкова 30, Београд, започео законску процедуру продаје методом непосредне погодбе.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 106.889.042,26 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014