Last database update: 22.01.2018 - 23:35


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 5,271


Opening date: 09.01.2018

Здравствена установа - апотека IGMEDIC NIŠ, Ниш

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: 5.Ст.48/2017, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Ниш-Медиана, Debtors address: Цара Душана 35, Debtors city: Ниш, Debtors tax number: 108471447, Debtors registry code: 17862359, Status: Active
Read more
Opening date: 27.12.2017

Предузеће за вртно цвећарску производњу и уредјење простора НОВИ РАСАДНИЦИ ДОО Београд (Савски Венац)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 9. Ст. 231/2017, Bankruptcy trustee: Владимир Стојановић, Debtors municipality: Београд-Савски Венац, Debtors address: Рајка Митића 5, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 100220485, Debtors registry code: 07011849, Status: Active
Read more
Opening date: 26.12.2017

Предузеће за производњу промет и услуге DRAGON ELECTRONIC ДОО Београд-Звездара

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 4. Ст. 213/2017, Bankruptcy trustee: Саша Савић, Debtors municipality: Београд-Звездара, Debtors address: Матице Српске 072 д, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 103121008, Debtors registry code: 17525816, Status: Active
Read more
Opening date: 26.12.2017

ФФБ-КОМЕРЦ АД Београд акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину посредовање и заступање иностраних фирми Београд (Стари Град)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 8. Ст-237/2017, Bankruptcy trustee: Горана Миленов, Debtors municipality: Београд-Стари Град, Debtors address: Жоржа Клемансоа 19, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 100038814, Debtors registry code: 07722338, Status: Active
Read more
Opening date: 26.12.2017

Предузеће за трговину и посредовање FAMING -DMB ДОО, Београд (Раковица) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 9. Ст-204/2017, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Београд-Раковица, Debtors address: Ослобођења 1, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 100169480, Debtors registry code: 17173324, Status: Active
Read more
Opening date: 25.12.2017

Привредно друштво ЦРВЕНА ГОРА ДОО Ивањица - у стечају

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: 2. Ст. 23/2017, Bankruptcy trustee: Гордана Илић, Debtors municipality: Ивањица, Debtors address: Друге Пролетерске Бригаде 39/1, Debtors city: Ивањица, Debtors tax number: 106520064, Debtors registry code: 20621427, Status: Active
Read more
Opening date: 22.12.2017

Привредно друштво за трговину заступање и пружање услуга NEW COLLECTIVE д.о.о. Београд- Савски Венац - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 6 Ст. 243/2017, Bankruptcy trustee: Боривој Поповић, Debtors municipality: Београд-Савски Венац, Debtors address: Светозара Марковића 81, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 107910314, Debtors registry code: 20895519, Status: Active
Read more
Opening date: 21.12.2017

PALVILLE INVEST ДОО Суботица

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст. 28/2017, Bankruptcy trustee: Богдан Загорац, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Беле Габрића 23/I, Debtors city: Суботица, Debtors tax number: 105757009, Debtors registry code: 20449896, Status: Active
Read more
Opening date: 21.12.2017

ДОО ЕНПИ трговина посредовање у промету и еxпорт импорт Суботица

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст. 38/2017, Bankruptcy trustee: Слободан Остојић, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Браће Мајера 14, Debtors city: Суботица, Debtors tax number: 101998798, Debtors registry code: 08485542, Status: Active
Read more
Opening date: 21.12.2017

PAN-ALKO TRADE ДОО Кула - у стечају

Court: Привредни суд у Сомбору, Bankruptcy case number: 1. Ст. 21/2017, Bankruptcy trustee: Предраг Ерић, Debtors municipality: Кула, Debtors address: Петра Драпшина 126, Debtors city: Кула, Debtors tax number: 106030851, Debtors registry code: 20514523, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014