Last database update: 25.04.2018 - 17:52


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 5,385


Opening date: 17.04.2018

ALAT SHOP 021 ДОО Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 26/2018, Bankruptcy trustee: Ђорђе Остојић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Темерински Пут 17, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 107972458, Debtors registry code: 20907789, Status: Active
Read more
Opening date: 17.04.2018

Друштво за промет на велико и мало експорт-импорт DINOX ДОО Чачак - у стечају

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: 3. Ст. 11/2018, Bankruptcy trustee: Јадранка Андрејевић, Debtors municipality: Чачак - град, Debtors address: Владике Николаја Велимировића 40, Debtors city: Чачак, Debtors tax number: 101296055, Debtors registry code: 07631448, Status: Active
Read more
Opening date: 16.04.2018

AUTO TRIUMPH ДОО ЗА ТРАНСПОРТ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ РУМЕНКА - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.21/2018, Bankruptcy trustee: Александра Мишков, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Арсенија Чарнојевића 88, Debtors city: Руменка, Debtors tax number: 105137372, Debtors registry code: 20321784, Status: Active
Read more
Opening date: 13.04.2018

Друштво са ограниченом одговорношћу EUROFOIL фабрика полиестер фолија, Београд-Нови Београд - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 10 Ст 51/2018, Bankruptcy trustee: Бранко Вучковић, Debtors municipality: Београд-Нови Београд, Debtors address: Џона Кенедија 10 е, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 100498680, Debtors registry code: 07259107, Status: Active
Read more
Opening date: 11.04.2018

MUBING ДОО НОВИ САД у стечају

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2.Ст.17/2018, Bankruptcy trustee: Љубомир Петров, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Јеврејска 20, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 105706888, Debtors registry code: 20438711, Status: Active
Read more
Opening date: 11.04.2018

FNS20 ДОО, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2.Ст.18/2018, Bankruptcy trustee: Душан Петровић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Станоја Главаша 71 А, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 107262231, Debtors registry code: 20770333, Status: Active
Read more
Opening date: 05.04.2018

MECEN EVROPA TECH ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ НОВА ПАЗОВА

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: Ст.6/2018, Bankruptcy trustee: Василије Радосављевић, Debtors municipality: Стара Пазова, Debtors address: Берберница, Индустријска зона бб, Debtors city: Нова Пазова, Debtors tax number: 107109750, Debtors registry code: 20743174, Status: Active
Read more
Opening date: 05.04.2018

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПЛОД ГИБАРАЦ - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: Ст.7/2018, Bankruptcy trustee: Живко Радукић, Debtors municipality: Шид, Debtors address: Саве Шумановића бб, Debtors city: Гибарац, Debtors tax number: 101547300, Debtors registry code: 08625018, Status: Active
Read more
Opening date: 04.04.2018

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ИМПОРТ- ЕКСПОРТ CAN-KOM ДОО ПИРОТ

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: 5.Ст.13/2018, Bankruptcy trustee: Жаклина Петровић, Debtors municipality: Пирот, Debtors address: Војводе Мишића бб, Debtors city: Пирот, Debtors tax number: 100357910, Debtors registry code: 17031724, Status: Active
Read more
Opening date: 04.04.2018

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ATEL ГАЈ

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 1.Ст.5/2018, Bankruptcy trustee: Вања Петковић, Debtors municipality: Ковин, Debtors address: Мише Стојковића бб, Debtors city: Гај, Debtors tax number: 101408332, Debtors registry code: 08448515, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014