Last database update: 18.10.2018 - 10:29


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 5,567


Opening date: 15.10.2018

ДАНИЛОВИЋ друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге Футог

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 92/2018, Bankruptcy trustee: Александра Мишков, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Здравка Челара 7, Debtors city: Футог, Debtors tax number: 100455444, Debtors registry code: 08308861, Status: Active
Read more
Opening date: 11.10.2018

ДОО ЛАВ за трговину и услуге Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 91/2018, Bankruptcy trustee: Zoran Zorić, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Браће Дроњак 17, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 100729373, Debtors registry code: 08699658, Status: Active
Read more
Opening date: 08.10.2018

СТАРИ АЛАС ДОО Бечеј

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 97/2018, Bankruptcy trustee: Дервиша Драгић, Debtors municipality: Бечеј, Debtors address:  Једанаестог Новембра 23 , Debtors city: Бечеј, Debtors tax number: 108135628, Debtors registry code: 20937777, Status: Active
Read more
Opening date: 05.10.2018

Друштво за производњу, трговину на велико и спољну трговину EURODRIP ДОО, Ниш - у стечају

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: 2 Ст-11/2018, Bankruptcy trustee: Драган Јовић, Debtors municipality: Ниш-Медиана, Debtors address: Николе Узуновића 101, Debtors city: Ниш, Debtors tax number: 100334382, Debtors registry code: 07401329, Status: Active
Read more
Opening date: 04.10.2018

КАШО & ИЗА Д.О.О. импорт-еxпорт Стари Жедник - у стечају

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст. 37/2018, Bankruptcy trustee: Тамаш Хармат, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Чантавирски Пут 403, Debtors city: Стари Жедник, Debtors tax number: 108021993, Debtors registry code: 20917326, Status: Active
Read more
Opening date: 04.10.2018

Удружење грађана “НАШ ЛИМАН“

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 87/2018, Bankruptcy trustee: Душан Петровић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Народног Фронта 55а, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 107884815, Debtors registry code: 28100469, Status: Active
Read more
Opening date: 02.10.2018

MULTIFRESH ДОО за производњу, трговину и услуге еxпорт-импорт Нови Сад - у стечају

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 65/2018, Bankruptcy trustee: Јадранка Гулан, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Ђорђа Бешлина 8, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 105583815, Debtors registry code: 20418940, Status: Active
Read more
Opening date: 02.10.2018

ДЦ 021 ЕЛЕКТРИКА ДОО за производњу, трговину и услуге, Нови Сад - у стечају

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 84/2018, Bankruptcy trustee: Павел Северињи, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Ћирила и Методија 41, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 105291485, Debtors registry code: 20352400, Status: Active
Read more
Opening date: 02.10.2018

Предузеће за производњу и трговину FERRARIPLAST ДОО Сомбор - у стечају

Court: Привредни суд у Сомбору, Bankruptcy case number: Ст 5/18, Bankruptcy trustee: Злата Ракић, Debtors municipality: Сомбор - град, Debtors address: Индустријска зона блок 103, Debtors city: Сомбор, Debtors tax number: 103541867, Debtors registry code: 08823987, Status: Active
Read more
Opening date: 01.10.2018

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,промет и услуге LBB-FRIGO Апатин - у стечају

Court: Привредни суд у Сомбору, Bankruptcy case number: Ст. 16/18, Bankruptcy trustee: Злата Ракић, Debtors municipality: Апатин, Debtors address: Индустријска Зона бб, Debtors city: Апатин, Debtors tax number: 100963547, Debtors registry code: 08758344, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014