Last database update: 25.04.2018 - 17:52


Sales

From: To:

Number of search results: 9,892


Opening date: 25.05.2018,Company name: MINEX

Зграда трговине и Пословна Хала

Description: Стечајни дужник је вангрунтовни власник следећих некретнина: 1. Зграда трговине број 1. површине .............0,00 м2 2. Зграда трговине број 2. површине ...............25 м2 3. Зграда трговине број 3. површине ...............75 м2 4. Зграда трговине број 4. површине .............316 м2 Објекти су изграђени на КП бр. 1297/1 и КП бр. 1300, КО Ватерник, без одобрења за градњу и над истим је стечајни дужник вангрунтовни власник по основу Правоснажне и извршне пресуде П. 725/2003 од 22.03.2006 године.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 3,655,990.00 RSD

Read more
Opening date: 04.05.2018,Company name: ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА

Локали у Параћину и Кусадку

Description: локали стечајног дужник које се налазе у објекту пословних услуга у Параћину, у улици Томе Живановића бр. 34. уписаном у лист непокетности бр. 6421, К.О. Параћин као зграда бр. 1. на кат. парц. бр. 93/2, а уписани као пословни простор-једна просторија пословних услуга, означени бројем посебног дела 4, 15, 16 и 17, у приземљу објекта пословних услуга и бројем посебног дела 30, 31 на спрату објекта пословних услуга и и три недовршена локала која се налазе на првом спрату (високо приземље) пословно-занатског центра „Кусадак“, изграђеног на катастарској парцели бр. 12869/2, уписаном у лист непокретности бр. 4797, К.О. Кусадак, ванкњижно власништво

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 10,991,905.43 RSD

Read more
Opening date: 27.04.2018,Company name: LEONA-TEX

prodaja 27 04 2018

Description: Prodaja tri paketa

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 16,500,000.00 RSD

Read more
Opening date: 27.04.2018,Company name: ЈУГО-ХЕМ

Треће јавно надметање, прва продаја правног лица

Description: Након првог и другог јавног надметања продат је део покретне и непокретне имовине, а ово треће јавно надметање представља продају стечајног дужника као правног лица са свом преосталом имовином осим имовине за коју су поднети излучни захтеви. Оглас за продају правног лица објављује се 27.03.2018 у листовима Данас и Српски Телеграф.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 105,201,949.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014