Last database update: 22.01.2018 - 23:35


Sales

From: To:

Number of search results: 9,623


Opening date: 09.02.2018,Company name: ЖИВИНОПРОДУКТ

Шеста продаја ст. дужника као правног лица непосредном погодбом

Description: Шеста продаја стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда са могућношћу кориговања цене на више од стране потенцијалног купца на дан продаје, а након отварања прикупљених писаних понуда.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 589,813,017.00 RSD

Read more
Opening date: 22.01.2018,Company name: LEGUS ENERGY

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Description: ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНИСТИ, ОПРЕМЕ И ЗАЛИХА.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 27,000,000.00 RSD

Read more
Opening date: 20.01.2018,Company name: ПИК ЗЕМУН

Продаја шкарт кравe

Description: Продаја шкарт крава непосередном погодбом према извештају ветеринара

Sale state: FINISHED
Estimated value: 23,985.64 RSD

Read more
Opening date: 19.01.2018,Company name: МИТА

Четврто јавно надметање

Description: Продаја имовине стечајног дужника означена као Целина 2 и то: Млин (две зграде) са три силоса, плацем, надстрешницом, опремом и припадајућом парцелом према огласу

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 28,940,247.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014