Last database update: 19.07.2018 - 23:49


Sales

From: To:

Number of search results: 10,112


Opening date: 06.08.2018,Company name: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СЛОГА

Земљиште у Драгобраћи

Description: Земљиште на КП 259/1 уписано у ЛН 826 КО Драгобраћа, укупне површине од 2х 51а 27м2, и то: (1) њиве 2.класе површине 2х 34а 07м2; и (2) земљишта под објектима-зградама, укупне површине 19а 20м2.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 10,383,396.05 RSD

Read more
Opening date: 27.07.2018,Company name: ХИДРОИНВЕСТ ДТД-у стечају

Продаја непокретности - парцела 128/1 и 128/3

Description: ) Грађевинско земљиште, површине 12.332 м2, уписан са правним статусом остало грађевинско земљиште у својини (њива 3. класе), на којем се ХИДРОИНВЕСТ ДТД АД - у стечају води као носилац права својине 1/1. Земљиште чине кат. парцела 128/1 површине 12.123 м2 и парцела 128/3 површине 209 м2, уписане у лист непокретности број 1127 К. О. Нови Сад IV, у Новом Саду, ул. Пролетерска.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 197,850.00 EUR

Read more
Opening date: 23.07.2018,Company name: УНИ ТРЕЈД СТИЛ

Прва продај имовине јавним надметањем

Description: Проадаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем по целинама 1А-2А и 1Б-5Б

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 2,174,957.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014